K-VĚCI.CZ    zprávy o reálné politice


Systém očkovacího Covidpasu je plně v režii Evropské unie​​

image


Týká se všech občanů, ovlivňuje miliony životů. Je v současné době nejdůležitějším dokumentem rozhodujícím o svobodě pohybu člověka. To je covidpas EU, oficiálně „EU COVID“.

Zavedení covidového pasu je projekt připravovaný od 17. března 2021, kdy Evropská komise předložila návrh na vytvoření certifikátu EU COVID. 1. července 2021 Nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID vstoupilo v platnost. 

Legislativa Evropské unie je pro každý členský stát závazná. Jednotlivé státy musí každé takovéto nařízení respektovat jako vlastní zákony, případně tato nařízení do svých zákonů implementovat.

Toto omezení suverenity v zákonodárství vychází ze smluv ratifikovaných členskými státy EU, především z Lisabonské smlouvy. Napříkald dle Ústavy České republiky jsou tyto mezinárodní smlouvy nadřazené českým zákonům - článek 10 Ústavy České republik zní: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“

Veškerá nařízení vlád ohledně covidpasu vycházejí z tohoto nařízení Evropské unie, jsou to pouze prováděcí kroky politiky Evropské komise a přidružených zájmových skupin.

Covidpas je od počátku připravován jako doklad o očkování, a to vakcínami povolenými orgány Evropské unie. S uznáváním covidových testů se v systému EU COVID do budoucna pravděpodobně nepočítá. Dále se předpokládá zkrácení doby platnosti vakcinace a to na 12 měsíců od poslední dávky, později bude tento interval ještě o hodně zkrácen.

Členské státy Evropské unie se vzdaly své suverenity ve prospěch úřadů Evropské unie. Z tohoto důvodu bylo pro Evropskou komisi (a korporace kterými je prostoupená) snadné nejen zavést covid pas, ale také rozhodnout o tom, jaké covidové vakcíny budou uznávané všemi členskými státy a jaké nikoliv. A politika EU má vliv další zavádění konkrétních restrikcí v jednotlivých státech souvisejících Covidem19.

Zdroje: 1,2,3,4